TheGridNet
The Barranquilla Grid Barranquilla

Barranquilla
สภาพอากาศ

91º
ฝนตกเล็กน้อย
ฝนตกเล็กน้อย
เวลาท้องถิ่น: 01:44pm | มิ.ย. 06, 2023
ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
ข่าว เรดาร์ตรวจอากาศ
More news

Barranquilla เรดาร์ตรวจอากาศ

Barranquilla, CO

91º
Feels like 104º. ฝนตกเล็กน้อย. สายลมอ่อนๆ
  • 7 mph SE
  • 1010hPa
  • Humidity: 62%
  • Visibility: 10.00km

Barranquilla พยากรณ์อากาศ


สภาพอากาศ 10 วัน

เมฆ วันพุธ
07
มิถุนายน
86º    78º ฝนตกปานกลาง
11 mph
เมฆ: 100%, 1011
เมฆ วันพฤหัสบดี
08
มิถุนายน
88º    78º ฝนตกปานกลาง
7 mph
เมฆ: 100%, 1013
เมฆ วันศุกร์
09
มิถุนายน
86º    78º ฝนตกปานกลาง
7 mph
เมฆ: 99%, 1012
เมฆ วันเสาร์
10
มิถุนายน
88º    79º ฝนตกเล็กน้อย
7 mph
เมฆ: 100%, 1012
เมฆ วันอาทิตย์
11
มิถุนายน
87º    80º ฝนตกปานกลาง
7 mph
เมฆ: 100%, 1012
เมฆ วันจันทร์
12
มิถุนายน
86º    79º ฝนตกปานกลาง
6 mph
เมฆ: 96%, 1011
เมฆ วันอังคาร
13
มิถุนายน
85º    76º ฝนตกเล็กน้อย
8 mph
เมฆ: 67%, 1011
เมฆ วันพุธ
14
มิถุนายน
89º    79º เมฆมืดครึ้ม: 85-100%
11 mph
เมฆ: 98%, 1011
เมฆ วันพฤหัสบดี
15
มิถุนายน
89º    79º ฝนตกเล็กน้อย
12 mph
เมฆ: 98%, 1009
เมฆ วันศุกร์
16
มิถุนายน
90º    79º ฝนตกเล็กน้อย
9 mph
เมฆ: 100%, 1009

พยากรณ์อากาศรายวันและพยากรณ์อากาศ Barranquilla

สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงใน Barranquilla

วันอังคาร, มิถุนายน 06 2023 ในวันนี้
ฝนตกเล็กน้อย 4:00 pm 85º ฝนตกเล็กน้อย
20 mph เมฆ: light rain% 1007 hPa
ฝนตกเล็กน้อย 7:00 pm 83º ฝนตกเล็กน้อย
16 mph เมฆ: light rain% 1008 hPa
เมฆมืดครึ้ม: 85-100% 10:00 pm 83º เมฆมืดครึ้ม: 85-100%
13 mph เมฆ: overcast clouds% 1010 hPa
วันพุธ, มิถุนายน 07 2023
ฝนตกเล็กน้อย 1:00 am 81º ฝนตกเล็กน้อย
9 mph เมฆ: light rain% 1008 hPa
ฝนตกปานกลาง 4:00 am 80º ฝนตกปานกลาง
4 mph เมฆ: moderate rain% 1008 hPa
ฝนตกปานกลาง 7:00 am 79º ฝนตกปานกลาง
20 mph เมฆ: moderate rain% 1010 hPa
ฝนตกเล็กน้อย 10:00 am 80º ฝนตกเล็กน้อย
25 mph เมฆ: light rain% 1012 hPa
ฝนตกเล็กน้อย 1:00 pm 84º ฝนตกเล็กน้อย
20 mph เมฆ: light rain% 1010 hPa
เมฆมืดครึ้ม: 85-100% 4:00 pm 86º เมฆมืดครึ้ม: 85-100%
13 mph เมฆ: overcast clouds% 1008 hPa
เมฆมืดครึ้ม: 85-100% 7:00 pm 81º เมฆมืดครึ้ม: 85-100%
18 mph เมฆ: overcast clouds% 1010 hPa
เมฆมืดครึ้ม: 85-100% 10:00 pm 81º เมฆมืดครึ้ม: 85-100%
11 mph เมฆ: overcast clouds% 1011 hPa
วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 08 2023
ฝนตกเล็กน้อย 1:00 am 80º ฝนตกเล็กน้อย
7 mph เมฆ: light rain% 1011 hPa

จัดทำแผนภูมิสภาพอากาศและพยากรณ์อากาศ Barranquilla